Regulamin

Regulamin
portalu Wystrój wnętrz

Strony transakcji
§ 1
1. Osobą dokonującą zakupu na portalu internetowym Wystrój wnętrz może być jedynie pełnoletnia osoba fizyczna bądź prawna.
2. Właścicielem portalu Wystrój wnętrz, jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Wystrój wnętrz, z siedzibą we Włocławku NIP: 888-272-62-39 zwana dalej „ www.wystroj-wnetrz.com.pl ” lub Usługodawcą.

Postanowienia ogólne
§ 2
1. Wszystkie projekty zamieszczone na stronie www.e-umeblowani.pl są własnością prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Wystrój wnętrz i nie mogą być wykorzystywane, kopiowane czy wprowadzane do obiegu bez zgody właściciela.
2. Klient może swobodnie przeglądać zawartość strony Wystrój wnętrz oraz dokonywać zakupu projektu wybranego pomieszczenia. Każda osoba chcąca dokonać zakupu akceptuje poniższy regulamin.
3. Ceny realizacji poszczególnych elementów projektu, lub całych pakietów podane są w zakładce cennik na stronie Wystroju wnętrz

Składanie zamówień, realizacja zamówienia, płatności
§ 3
1. Klient składa zamówienie poprzez wpłatę przez formularz zamówienia znajdujący się na portalu wystrój wnętrz bądź poprzez wpłatę na nr konta bankowego
2. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem i jego akceptacją.
3. Po przesłaniu formularza zamówienia projektant Wystroju wnętrz kontaktuje się z klientem (mailowo, telefonicznie.) w celu indywidualnego doboru elementów projektu
4. Administrator Wystroju wnętrz potwierdza złożenie zamówienia w ciągu 24 godzin od momentu złożenia przez klienta zamówienia. Czas ten może się wydłużyć, jeśli zamówienie zostanie złożone w sobotę lub niedzielę, oraz w dni ustawowo wolne od pracy.
5. Realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu od klienta niezbędnych danych (rzut, ankieta, konsultacja z projektantem) oraz dokonaniu przez niego płatności za wybrany pakiet
6. Płatności można dokonać za pomocą przelewu internetowego lub poprzez system homepay poprzez formularz znajdujący się na stronie Wystrój wnętrz w zakładce zamówienia
7. Klient otrzymuje pierwszy gotowy projekt (wg zamówionej i opłaconej specyfikacji) w formie elektronicznej w postaci pliku w formacie JPG na wskazany adres e-mail.
9. Czas realizacji pierwszego projektu wynosi od 8 do 21 dni roboczych, liczony od momentu dostarczenia przez klienta wszystkich wymaganych danych (formularz zamówienia, akceptacja regulaminu, kompletny rzut, wypełniona ankieta) oraz potwierdzenia przelewu.
10. Czas realizacji może ulec wydłużeniu w zależności od stopnia skomplikowania danego pomieszczenia oraz w przypadku konieczności dosłania przez klienta dodatkowych danych dotyczących projektowanego pomieszczenia oraz w nieprzewidzianych sytuacjach życiowych ( np. awaria sprzętu, oprogramowania, choroby itp.) czy przerwy urlopowej
11. Po zakończeniu usługi klient otrzymuje od Wystrój wnętrz Fakturę VAT.

[Prawa autorskie i majątkowe] § 4
1. Klient nie nabywa autorskich praw majątkowych do projektu zakupionego na Wystrój wnętrz, wszystkie projekty są własnością Firmy Wystrój wnętrz.
2. Klient otrzymuje licencję do wykorzystania projektu na własne potrzeby.
3. Zabrania się udostępniania projektu osobom trzecim i rozprowadzania zakupionego projektu.

[Reklamacje] § 5
1. Jeżeli po otrzymaniu gotowego projektu klient zauważy w nim braki lub niezgodności w stosunku do złożonego zamówienia (informacji zawartych w ankiecie) powinien poinformować o tym Wystrój wnętrz drogą elektroniczną na adres bok@wystrój-wnetrz.com.pl , w którym zawarty będzie opis błędów.
2. Reklamacje można składać w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania projektu drogą elektroniczną.
3. O sposobie rozwiązania reklamacji decyduje projektant Wystrój wnętrz
4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Wystrój wnętrz zaproponuje Klientowi jedno z rozwiązań:
a) udzielenia Klientowi rabatu na kolejny Projekt,
c) umożliwienie Klientowi dokonania kolejnych zmian w ilości oznaczonej w pisemnym uwzględnieniu reklamacji.
5. W przypadku przesłania niewłaściwych, błędnych, niekompletnych danych lub wymiarów związanych z projektowanym pomieszczeniem, lub gdy klient sam dokonuje zmian, portal Wystrój wnętrz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe czy wyrządzone szkody. W tym przypadku reklamacje nie będą uwzględniane.

[Dane osobowe] § 6

1. Zamówienie Projektu na www.e-umeblowani.pl jest dobrowolne.
2. Akceptując regulamin portalu Wystrój wnętrz klient zgadza się na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych) oraz wystawienia faktury VAT.
3. Każdy Klient ma nieograniczone prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Odbiorcą danych osobowych Klientów jest Administrator portalu Wystrój wnętrz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *